PDA

View Full Version : Cộng Sản: Ăn Cướp, Thù Hằn, Keo KiếtHùngQuốcViệt
07-23-2016, 05:22 PM
Ăn Cướp, Thù Hằn, Keo Kiết

Cộng vào ăn cướp Miền Nam
Chôm nhà chiếm đất giam tham đạp chà
Nghĩa Trang Chiến Sĩ Biên Hòa
Cộng gây phiền phức vào ra như tù
Miền Nam bạc biển cộng thu
Mộ phần Chiến Sĩ vài xu cộng xù
Đó là “Hòa Giải” hỏa mù
Cộng man ngụy trá thâm thù hăng say
Giả vờ “đạo nghĩa” cối xay
Thâm tâm cộng phỉ chờ ngày bứng đi
Nghĩa Trang đất tốt lợi phì
Thịt thơm trước mũi ước gì cộng chê...
Quật mồ Chiến Sĩ trên xề
Hồn oan buồn tủi lén về Nghĩa Trang
Chỉ vài giọt lệ tuôn tràn
Tin lời cộng phỉ thời gian đã rồi!
Đầu hàng cộng phỉ chờ xôi
Cộng Hòa Chiến Sĩ giờ ngồi ăn xin
Tháng năm cải tạo cực hình
Chiến Sĩ “giác ngộ” tự mình trói tay
Nhục nầy nước biển khó thay
Thế mà nhiều kẻ ngủ say tin hoài…

HùngQuốcViệt
07-23-2016, 06:01 PM
Mệnh trời vận nước đổi thay
Chi Binh Huynh Đệ từng ngày dần quên
Cuối đời thầm gọi tiến lên
Không Gian im lặng bồng bền mây trôi
Xa xa cánh én giữa trời
Bay về vô định sao rời bóng đêm