PDA

View Full Version : Con lợn siêu việt VN - Cá chết do người tắm biển ...tè...tv5050
05-01-2016, 08:02 AM
Nguyên nhân cá chết là tại người tắm biển...tè...bậy.
Bái phục sát đất những đầu óc siêu việt như "nợn" này.


https://www.youtube.com/watch?v=-WUTW6DeD_M

luuvong
05-01-2016, 09:11 PM
Hình như video clip này đã được chuyển âm . :105:

lv

tv5050
05-01-2016, 10:05 PM
Hình như video clip này đã được chuyển âm . :105:

lv
Cảm ơn anh. TV cũng không biết video clip này đã được chuyển âm, thấy tức cười nên mang vào chia xẽ với các anh chị cho vui đó mà.

TH-72G
05-03-2016, 03:49 AM
Thực ra cái clip đó nó nói như thế này:

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462247171-1 được cái nọ mất cái kia.png

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462247246-2 MAT CAI KIA.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462247287-3 lão ngư mất trắng.jpg

(trích từ http://danlambaovn.blogspot.com/)

TAM73F
05-04-2016, 06:06 AM
Nguyên nhân chính 1à đây ...

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462341742-131033.jpg