PDA

View Full Version : Xử tại chỗ rất dã man của bọn hồi giáo cực đoan !TAM73F
04-16-2016, 08:10 PM
Người phụ nữ chỉ có tội là mặc áo ấm màu đỏ của nước ngoài,mà bị xử tử hình tại chỗ ! dã man và rất vô lý
Tội cho một người cùng màu da và góc hồi giáo ...

https://www.facebook.com/jack.durvicq/videos/841342262622325/

luuvong
04-18-2016, 09:17 PM
Hình ảnh này không khác thảm trạng tại miền nam vào những ngày đầu tháng 5, năm 1975 với đám vc "30" !!! Giữa người Việt với người Việt

lv