PDA

View Full Version : Inside world war II - Film in 3 parts .TAM73F
04-16-2016, 07:00 PM
Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll

Tập 1/3
https://youtube.com/embed/SIwIwKwMmFA?rel=0

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SIwIwKwMmFA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tập 2/3

https://youtube.com/embed/L5ImcNSKfj8?rel=0

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L5ImcNSKfj8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tập 3/3 (hết )

https://youtube.com/embed/l5rL5pxnKUk?rel=0

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l5rL5pxnKUk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F sưu-tầm