PDA

View Full Version : Nhạc Việt Không Lờisaomai
04-07-2016, 06:43 AM
Riêng Một Góc Trời - Nguyễn Bảo Chương


<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Az9i8tqQPXs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
04-07-2016, 07:03 AM
Diễm Xưa (美しい昔) - Nguyễn Bảo Chương


https://i.ytimg.com/vi/hPWD-iHcyR8/hqdefault.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1460012421-Diễm Xưa (美しい昔) - Nguyễn Bảo Chương.mp3

saomai
04-07-2016, 07:11 AM
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HmXh4LXQzgg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Mắt Biếc - Guitarist Kim Chung

saomai
04-14-2016, 08:03 AM
https://i.ytimg.com/vi/8Y4TwXS-dyI/hqdefault.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1460620835-Một Cõi Đi Về - Nguyen Bao Chuong.mp3
Một Cõi Đi Về - Nguyễn Bảo Chương

saomai
06-09-2016, 07:25 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1465457758-conmuaHa3.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1465457028-Con-mua-ha_Hoa-tau.mp3

Cơn Mưa Hạ

saomai
06-09-2016, 08:27 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1465720030-tocgiothoibaynhungchieumua .jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1465460750-tocgiothoibay2.mp3

Tóc Gió Thôi Bay

saomai
08-11-2016, 04:28 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1470889191-DoiDaVang.jpg

http://k003.kiwi6.com/hotlink/kdg7mww4a5/Doi-Da-Vang.mp3
Đời Đá Vàng - Vũ Thành An - Pianist Trúc Sinh

KiwiTeTua
08-15-2016, 07:41 AM
Em ơi! Hà Nội Phố - Phú Quang

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1471295653-hanoi.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1471246882-Ha Noi.mp3

saomai
09-27-2017, 06:13 AM
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cC9qBvhWsTk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ca khúc Biển Cạn
Sáng tác : nhạc sĩ Kim Tuấn
Thể hiện : nghệ sĩ Xuân Hiếu

saomai
06-25-2020, 09:32 AM
<iframe width="880" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/0Ca-xU7ml88" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Mắt lệ cho người -- Hoàng Cường Pianist