PDA

View Full Version : Cho Người Tình Lỡ - Hoàng Nguyên & Kim Anh trình bàychopper1
06-19-2009, 02:48 PM
<center><table border=2 bordercolor="blue" style="background-image:url('http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1245422812.jpg');width:600px;height:447px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><font color="Blue" face="times new roman" size=2><i><br />

<b>Nhạc Hoàng Nguyên
Kim Anh trình bày</b>
<br/>
Khóc mà chi, yêu thương qua rồi<br/>
Than mà chi, có ngăn được xót xa<br/>
Tiếc mà chi, những phút bên người<br/>
Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua<br/>
<br/>
Anh giờ đây như là chim<br/>
Rã rời cánh biết bay phương trời nào<br/>
Em giờ đây như cành hoa<br/>
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào.<br/>
<br/>
đ.k.:<br/>
<br/>
Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi.<br/>
Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơi.<br/>
Ðể giờ này một người khóc đêm thâu,<br/>
Một người nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầu.<br/>
<br/>
Thế là hết, nước trôi qua cầu<br/>
Ðã chìm sâu những thánh ngày đắm mê<br/>
Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu<br/>
Những lời yêu ấy nay đã quá xa.<br/>
<br/>
Nếu đường cũ giăng đầy mưa<br/>
Khuất mù lối khiến lên tình đành lỡ<br/>
Ta giờ đây như rừng thu<br/>
Nắng liệng với chiếc lá vàng cuối mùa. <br/>
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:600px; HEIGHT: 25px" src="http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1245422119.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>