PDA

View Full Version : Muốn tìm KQ Đỗ Bangkhongquan2
02-26-2016, 07:49 AM
Muốn tìm KQ Đỗ Bang, trước 1975, phục vụ Phi Đoàn 114 Sao Mai Nha Trang.
Người nhắn: Nhảy dù Nguyễn Nam An, địa chỉ email: anphuvang@yahoo.com

Quý chiến hữu nào biết tình trạng của KQ Đỗ Bang, vui lòng cho biết tin theo thông tin nầy

Đa tạ,
Nhảy dù Nguyễn Nam An