PDA

View Full Version : Còn Mãi Ngàn Năm Những Cánh Baychimtroi
02-10-2016, 10:03 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1455141858-PTNHTMH.jpg
Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh & Phạm Tương Như

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="760" width="660"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="movie" value="http://www.phamtuongnhu.org/images/flash/ConMaiNhungCanhChimBay.swf" /><embed allowfullscreen="false" height="760" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.phamtuongnhu.org/images/flash/ConMaiNhungCanhChimBay.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="660"></embed></object>
( http://www.phamtuongnhu.org/index.php/tranh-th-nhc/15733-th-flash-con-mai-ngan-nm-nhng-canh-bay )


Tiểu sử văn học: PHẠM TƯƠNG NHƯ


Tên thật: Phạm Văn Tông
Sinh trưởng tại Vĩnh Long
Cựu học sinh Trường Tống Phước Hiệp- Vĩnh Long
Du học Hoa Kỳ
Phi công Tân Sơn Nhất
Tổng quản đốc công ty khuôn mẫu, sản xuất máy bơm, Houston, Texas.
Thành viên BCH hội Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Sa Đéc (Houston)
Thành viên BĐD Văn Bút Nam H.K. và quản lý tạp chí Tin Văn
Thành viên Ban Điều Hành Diễn Đàn Văn Học Trầm Hương và quản lý tạp chí Trầm Hương
Cộng tác thường xuyên: Đặc san Lý Tưởng; ĐS Không Quân Bắc Cali; ĐS Phù Sa Sông Cửu, Các Tuần san, Bán nguyệt san, Nguyệt san (Houston)


Tác phẩm:

1. Chòm Thơ Chớm Nở Trên Mây (thơ tình yêu, chiến tranh, bay bổng)
2. Lưu Bút Ngày Xanh (thơ học trò)
3. Thơ Hát Ru Đời (tình thơ)
4. Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi (nhà văn Ngô Nguyên Nghiễm giới thiệu 30 Tác giả phần miền Nam, 60 trang giới thiệu Phạm Tương Như)
5. Vết Trăng Trên Cỏ (tình thơ)
6. Tình Thơ Hoa Hồng (tình thơ)
7. Ký Thơ Phạm Linh Lan / Nói Nhớ Nói Thương (tình thơ)

Tác phẩm CD:

1. Tình Sương Ướt Cỏ: thực hiện Hàn Sĩ Nguyên – Diễn ngâm: Ngô Đình Long – Đức Tâm – Bảo Cường – Bích Ngọc…
2. Vàng Lá Thư Xanh: diễn ngâm Đoàn Phùng Thiện – Bích Phượng – Lệ Thu – Hải Hòa – Duy Khanh, Thu Thủy, Đài Trang, Ngọc Quang
3. Tình Thơ Xin Gởi Trao Người: diễn ngâm Bích Ngọc – Lệ Thu – Hồng Vân – Thúy Vinh – Ngô Đình Long- Thu Thủy
4. CD nhạc phổ thơ: Nguyệt Tửu Khúc (10 ca khúc, nhạc Vũ Khoa, thơ Phạm Tương Như)
5. CD nhạc phổ thơ: Điệu Buồn (nhạcVũ Khoa, thơ Phạm Tương Như, Yên Sơn, Như Ly)
6. CD Tình khúc Nguyễn Tuấn Chương (phổ thơ nhiều tác giả)
7. 48 bài thơ được phổ thành ca khúc bởi các nhạc sĩ Linh Phương (Houston); Nguyễn Đức Tuấn (Canada); Hàn Sĩ Nguyên (SG); Vũ Khoa (Houston); Tâm Thọ (Houston); Nguyễn Tuấn Chương (Houston)

http://www.phamtuongnhu.org/index.php