PDA

View Full Version : HQPD và Hosting mớiThuyduong
12-28-2015, 10:21 AM
Kính thưa Quý NT và Quý Bạn.
HQPD vừa dời sang nhà mới xong trước những ngày lễ Giáng Sinh ( by Hosting Service Team) và hôm nay vừa chuyển giao cho BDH. Vì kho dữ liệu được dùng hiện tại đã hoàn tất trước ngày 23.12.2015 nên những bài vở của quý NT và quý Bạn sau ngày nầy đã không còn nằm trong database mới. BDH sẽ cố gắng restore lại nhưng không chắc chắn. Vì vậy nếu có thể, xin quý NT và quý Bạn vui lòng post lại. Xin chân thành cám ơn.
Cũng xin quý NT và quý Bạn thông cảm nếu có gặp những lỗi trên trang web. Ban Kỹ thuật HQPD sẽ cố chỉnh lại như trước nhưng xin cho chút thời gian.
Kính báo.
Thuyduong