PDA

View Full Version : Tin nhắn gởi bác khongquan2BachMa
12-13-2015, 09:28 PM
Merry Christmas to bác KQ2, also many thanks to the Chicago Bears..
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/Redskins_24-21-02_1450041872.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/Redskins_1450041902.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/Redskins_FightSong_1450041930.mp3

khongquan2
12-15-2015, 12:52 PM
Congratulations BachMa!


http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/jay_1450309756.jpg