PDA

View Full Version : Nhớ ainguyenlee532
10-08-2015, 01:23 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/12109134_1509438826042407_8362051516572415036_n (1)_1444267672.jpg

Nhớ ai sóng vổ miên man,
Nhớ ai đá đợi trơ ngàn năm nay.
Nhớ ai trăng dọi mây bay,
Nhớ ai ngọn sóng chờ ai bạc đầu.

Lý Thanh Nguyên.