PDA

View Full Version : Nhỏ To - Sưu tầm online ...ThDaiHan
06-01-2009, 07:10 PM
Việt Nam ta là một đất nước hơi nhỏ.
Trong cái nước hơi nhỏ có một thủ đô thật to.
Trong thủ đô thật to có những con đường rất nhỏ.
Trong những con đường rất nhỏ lại có những căn nhà thật to.
Trong những ngôi nhà thật to lại có những cô vợ bé rất nhỏ.
Những cô vợ bé rất nhỏ lại dành cho những ông quan thật to.
Những ông quan thật to lại đeo một cái cặp hơi nhỏ.
Những cái cặp hơi nhỏ thường có những dự án rất to.
Những dự án tuy rất to nhưng hiệu quả lại quá nhỏ.
Hiệu quả quá nhỏ nhưng thất thoát lại thật to.
Tuy thất thoát thật to lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.
Vì thế Việt Nam ta từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ.
Trong cái nước nho nhỏ lại có những ông lãnh đạo thật to.
Trong những ông lãnh đạo thật to lại có những cái đầu quá nhỏ.
Những cái đầu quá nhỏ lại có những túi tham thật to.
Những túi tham thật to lại có những hiểu biết rất nhỏ.
Và những hiểu biết rất nhỏ lại . . gây hại cho đất nước THẬT TO..