PDA

View Full Version : Áo Dài Đẹp - Ca Sĩ Hạ VyCowboy72A
06-01-2009, 01:18 AM
<center><object width="640" height="480" id="veohFlashPlayer" name="veohFlashPlayer"><param name="movie" value="http://www.veoh.com/static/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.4.2.13.1002&permalinkId=v16837836zNN2SgJd&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=1&id=anonymous"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.veoh.com/static/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.4.2.13.1002&permalinkId=v16837836zNN2SgJd&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="480" id="veohFlashPlayerEmbed" name="veohFlashPlayerEmbed"></embed></object><br />

Cowboy72A
06-01-2009, 12:08 PM
Thấy Hạ Vy mặc cái áo dài đẹp, nên post lên cho anh em coi vậy mà ...
Thân chúc các bạn 1 ngày đầu tuần vui vẽ
Cb :105:

Ninhgia
06-01-2009, 11:56 PM
Úy trởi,
Tui tưởng là màn biểu diễn áo dài VN, chẳng ngờ CB Cowboy72A cho nghe và xem bài hát hay quá xá, cám ơn CB nhiều .

Cowboy72A
06-02-2009, 12:07 PM
Úy trởi,
Tui tưởng là màn biểu diễn áo dài VN, chẳng ngờ CB Cowboy72A cho nghe và xem bài hát hay quá xá, cám ơn CB nhiều .

Áo dài này đẹp nè ....


http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1243945090.jpg