PDA

View Full Version : List Nhạc "Người Đầu Gió"-Giang Tửchimtroi
08-12-2015, 05:45 PM
Album nhạc Lính "Người Đầu Gió"
Tiếng hát Giang Tử

Thân tặng những người đã một thời làm Lính, những người Lính đơn giản, bình dị, mang
trong tim một lý tưởng trong sáng của thân trai thời tao loạn.

<iframe src="https://hoiquanphidung.com/playlist/deploy/GiangTu.html" scroll="no" border="no" height=800" width="530"></iframe>