PDA

View Full Version : Sérénata - Vũ Văn ướcchimtroi
05-26-2009, 02:09 AM
Sorry bác PS nha, một version khác của bài hát Dream and Memories do NT Vũ Văn Ước trình bày


<object width="425" height="354" id="player"><param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=178104_633758552689581250" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://www.authorstream.com/player/player.swf?p=178104_633758552689581250" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="354"></embed></object>


Lời Việt
Chiều tà (Sérénata)
Trình bày : Mai Hương

<OBJECT id="Audio" width="350" height="30" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE= "http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1243304534.mp3">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="0">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>