PDA

View Full Version : Hoa rụng ven sôngsaorơi
05-25-2009, 11:43 PM
<!hinhcu=http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1243295667.jpg>
<DIV align=center><table style="background-image:url(http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1243435106.gif);width:500px;height:560px">
<tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=120 direction=up><font color="white" face="times new roman" size=3><P align=right>
</br> </br>
Giờ đây hoa hương dại
Bên sông, rụng tơi bời
Đã qua rồi cơn mộng
Đừng vỗ nữa tình ôi!

Lòng anh đã rời rụng
Trên sông ngày tàn rơi
Tình anh đã xế bóng,
Còn chi nữa em ơi?

Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối ?
Chân nàng trên đường sỏi
Sương lá đổ rộn ràng

Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối?
Đêm ấy xuân vừa sang
Em vừa hai mươi tuổi

Còn đâu những giờ nhung lụa:
Mộng trùm trên bông
Tình ấp trong gối
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng?

Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây?
Một chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má.</P> </font></td></tr></table>https://hoiquanphidung.com/user_hqpd/mp3/Hoa rung ven song - Le Thu Khanh Ly.mp3
</DIV>