PDA

View Full Version : Bô Lão KQ July 4th 2015khongquan2
07-12-2015, 12:37 AM
Gởi đến quý Niên Trưởng Không Quân, và Anh Chị một số ảnh ngày Bô Lão Không Quân July 04th, 2015 do cựu SVSQKQ 69B Đinh Đức Bãn thực hiện.


Xin "Click" dưới đây

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/clickhere_1436661331.gif
https://photos.google.com/share/AF1QipNSN3L12LJnYp5BGJdRyiTfkpCAZOAF5y43iojj94MufU L2fHZ3_ZjvxWVwMBzVEg?key=ekw0Mk53NElKS0RtcHY3SUZDZ jdtczJMcXpfMThR