PDA

View Full Version : Trời sắp mưa ...Cowboy72A
07-04-2015, 09:08 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/ActiveTropicalStorms_1436067727.jpg

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Invest96E_1436067796.gif

Cowboy72A
07-09-2015, 11:37 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/TSEla_1436441668.jpg

Cowboy72A
07-10-2015, 05:53 PM
Năm nay mấy cơn bão rủ nhau qua Thái Binh Dương chơi hết !

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/GlobalStorms_1436550671.gif

Cowboy72A
07-17-2015, 07:19 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/TSDolores_1437160495.gif
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/TSDoloresModels_1437271860.gif