PDA

View Full Version : Ngồi xuống đây! Tao đút cho màytieuchuy
06-18-2015, 04:09 PM
Thơ Giồng Ông Tố- GOT2
Nhạc & Trình bày : mũxanhzuylynh
( cho TPB /QLVNCH... kỉ niệm 60 năm ngày thành lập TQLC.VNCH )


<iframe width="750" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/6x5rpiSe8SQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>