PDA

View Full Version : Tri kỷ tương phùng như sương khói!khongquan2
06-10-2015, 04:42 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Class 68-07_1433954443.jpg

Tri kỷ tương phùng như sương khói!
(Để tưởng nhớ Đại Úy Phan Đình Hùng, người trưởng phi cơ C130 tài hoa
một thời tung mây lướt gió.)

Tháng Sáu năm nay trời mưa muộn
Cụm hồng ngơ ngác đứng ngoài sân
Bình rượu ngày xưa còn nguyên đấy
Mang ra đem cất đã bao lần.

Tri kỷ giờ đâu sao chẳng thấy
Dòng xưa bến cũ vẫn đăm chiêu
Đợi chuyến đò ngang nào ghé lại
Chỉ thấy mây trôi với nắng chiều.

Trần Ngọc Nguyên Vũ