PDA

View Full Version : Những Hạt Kim Cương Vô Giá - Ngô Minh Hằngkhongquan2
06-02-2015, 04:56 PM
Những Hạt Kim Cương Vô Giá

Ngô Minh Hằng

(Thân mến gởi tất cả các em sinh viên học sinh Việt Nam thiết tha với lá cờ Vàng trên toàn thế giới.
Riêng tặng các em sinh viên trường UTA – Dallas trong chiến dịch hạ cờ Việt cộng.)

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/le-nga_1433263850.jpg
(SV Lê Nga khóc, đã làm Nữ sĩ Ngô Minh Hằng xúc động viết lên bài thơ này)

Tôi cảm phục em, người sinh viên trẻ
Vì tấm lòng em với lá cờ vàng
Bởi tháng Tư buồn, ngày mất Việt Nam
Em còn bé hoặc chưa hề hiện hữu

Nhờ cha mẹ dắt dìu, em nhận hiểu
Lá cờ Vàng: hồn Tổ Quốc Việt Nam
Màu vàng kia là đất nước, giang san
Ba sọc: Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ !

Dưới lá cờ Vàng, người dân có đủ
Mọi nhu cầu căn bản sống đời vui
Xã hội tuy không hoàn hảo, tuyệt vời
Nhưng có tình thương, luân thường, nhân bản …

Nhờ có trái tim công bằng, trong sáng
Em nhận ra màu cờ đỏ tàn hung
Và một Tháng Tư đau đớn hãi hùng
Xô dân tộc vào trường thiên oan trái

Thấy cờ đỏ là thấy đời băng hoại
Vì cờ đem độc chất phủ lên đời:
Lừa mị, lao tù, thịt đổ, xương rơi
Cướp của, độc tài, buôn dân, bán nước !!!

Cờ khủng bố để dân thành khiếp nhược
Cờ thiêu tan bao ý chí anh hùng
Khi thấy lá cờ màu đỏ tàn hung
Của Việt Cộng trong khuôn viên đại học

Em thấy vết thương bật thành tiếng khóc
Và nói lời chính đạo, tiếng lương tâm
Kêu gọi đồng hương, chú, bác xa gần
Cùng tuổi trẻ góp bàn tay, tiếp sức

Em dũng cảm đương đầu cùng bạo lực
Tôi phục em, Tuổi – Trẻ – Việt – Nam ơi …
Giọt lệ em vì tổ quốc mà rơi
Sẽ thành những hạt kim cương vô giá !!!

Rồi đồng bào sẽ cùng em, khắp ngả
Sẽ tiếp tay em dựng lại cờ Vàng
Xin cảm ơn Người Tuổi Trẻ Việt Nam
Những Hạt Kim Cương làm giàu tổ quốc !!!

Ngô Minh Hằng