PDA

View Full Version : Tìm Đại uý Đổ Phát Vinh phi công C-47Ga Ru
05-29-2015, 12:02 AM
Tìm anh là Đại uý Đổ Phát Vinh, cha là Ông Đổ Phát Tân quê ở Chợ Gạo (Mỷ Tho).
Đi tù cải tạo khoảng 10 năm. Theo diện HO sang định cư ở California khoảng 1991.
Có ai biết tin anh Đổ Phát Vinh xin điện thoại cho em là Chung thị Kim Liên
(832) 605-0188, email: kimchung50@yahoo.com hoặc biên thư về địa chỉ:
11850 Basilica St, Houston, TX 77099
Xin đa tạ.