PDA

View Full Version : Hình Ảnh Xưa Của Không Quân Trên EbaySVSQKQ
05-16-2015, 10:55 PM
Những hình ảnh đã mua được trên mạng, hoặc đăng bán trên Ebay đem về đây để làm tài liệu và chia sẻ cho các bạn. Mời các bạn bổ sung chú thích.....
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Scan30002_1439850908.JPG

SVSQKQ
07-20-2015, 12:02 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Scan3_1439851154.JPG

SVSQKQ
07-20-2015, 12:08 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Screenshot 2015-08-02 13.25.58_1438547687.png

SVSQKQ
08-17-2015, 10:59 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Scan30003_1439852301.JPG

SVSQKQ
08-22-2015, 04:21 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472086257-Screenshot 2016-01-24 11.52.05.png

SVSQKQ
08-23-2015, 08:32 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472086546-Screenshot 2016-01-24 11.52.16.png

SVSQKQ
08-26-2015, 04:20 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472086686-Screenshot 2016-01-24 12.01.43.png

SVSQKQ
09-25-2015, 05:40 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/f1_1443202346.JPG (Sold)
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/f6_1443202456.JPG
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/f10_1443202599.JPGhttp://hoiquanphidung.com/userupload/img/f10a_1443202634.JPGhttp://hoiquanphidung.com/userupload/img/f79_1443202780.JPG

SVSQKQ
10-18-2015, 09:37 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/s-l1600_1445204007.jpg

SVSQKQ
10-29-2015, 10:37 PM
Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ tuổi đang mười sáu, mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non, đếm Xuân qua cho nhau thấy nao nao, ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người.
Một hôm xếp bút nghiên đăng trình tôi giã từ, tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư, người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ – thời gian trôi qua mau, giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao ? Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người, lạnh buốt đêm dài.
Nhưng cớ sao em buồn ? Tình ta ước hẹn nhiều rồi, ngày mai ấm lại cuộc đời kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn – khi núi sông mịt mờ người trai nhuốm nhiều bụi đường, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương !
Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài, người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai như gió đưa Mây che Trăng khuất đêm dài, tim tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời.

SVSQKQ
11-17-2015, 02:30 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/aa2_1447727183.jpg

SVSQKQ
12-12-2015, 02:22 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/Untitled (2)_1449886896.png

SVSQKQ
12-22-2015, 01:40 AM
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/h-34_1450748379.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/ad_1450748298.jpg

SVSQKQ
02-11-2016, 06:14 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1455171760-F-5A 23TW South Vietnam Air Force bombing up Bien Hoa AFB Feb1968.jpg

SVSQKQ
02-21-2016, 11:05 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1456095759-s-l1600 (7).jpg

SVSQKQ
02-26-2016, 12:50 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1456447788-Bien Hoa.jpg

SVSQKQ
03-26-2016, 01:14 AM
Hy vọng NT nhận ra các chiến hữu

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458954725-73-05.jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458954786-73-05.1.jpg

SVSQKQ
03-26-2016, 01:20 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458955082-73-06.jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458955125-73-06.1.jpg
Tấm hình của SVSQKQ posted với tựa đề "Hình Ành Khóa 73-0?" là hình của khóa 72-06 (khóa 1 Sheppard). Khóa 72-06 sau khi xong phần phi huấn trên T-41 thì 15 khoá sinh đì Sheppard bay T-37 và khoảng 25 khóa sinh đi Keesler bay T-28. Khóa 1 Sheppard này có 13 người tốt nghiệp, 8 về nước bay A-37/F-5 và 5 bay C-7 sau này. Hai người đã hy sinh trong cuộc chiến. Cảm ơn bạn SVSQKQ với tấm hình quý giá.

SVSQKQ
03-26-2016, 01:23 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458955264-73-07.jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458955307-73-07.1.jpg

SVSQKQ
03-27-2016, 08:54 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1459111996-s-l1600 (17).jpg

SVSQKQ
05-15-2016, 09:30 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463347745-s-l1600 (13).jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463347775-s-l1600 (14).jpg

SVSQKQ
06-03-2016, 11:44 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1464997282-qs.jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1464997440-qs.1.jpg

524_534
06-18-2016, 10:04 PM
Tấm hình của SVSQKQ posted với tựa đề "Hình Ành Khóa 73-0?" là hình của khóa 72-06 (khóa 1 Sheppard). Khóa 72-06 sau khi xong phần phi huấn trên T-41 thì 15 khoá sinh đì Sheppard bay T-37 và khoảng 25 khóa sinh đi Keesler bay T-28. Khóa 1 Sheppard này có 13 người tốt nghiệp, 8 về nước bay A-37/F-5 và 5 bay C-7 sau này. Hai người đã hy sinh trong cuộc chiến. Cảm ơn bạn SVSQKQ với tấm hình quý giá.

SVSQKQ
04-02-2017, 09:33 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1491168747-kq id.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1491168775-kqid2.jpg

SVSQKQ
08-17-2017, 01:52 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1502977915-Photo 1960s SAIGON Vietnam.jpg

SVSQKQ
12-10-2017, 12:05 AM
Đang bán trên Ebay


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512864206-quan su vnch.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512864240-qs1.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512864263-qs3.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512864289-qs4.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512864311-qs5.jpg

Cuốn sách này do Liên Hội Ái Hữu Không Quân Úc Châu phát hành 2005 đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành Lập Không Quân.

SVSQKQ
03-13-2018, 10:28 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979704-28951151_10155952027280196_534197596594051557_n.jp g

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979771-28619543_10155960723675196_5279505148968574744_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979789-28698550_10155960722970196_5825854476212776158_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979819-28827432_10155960722985196_5229094588479388249_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979838-28828087_10155960722935196_4795777235456097215_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979858-29177328_10155960723170196_6983099498681968598_n.j pg
:103:

BachMa
03-14-2018, 05:35 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979704-28951151_10155952027280196_534197596594051557_n.jp g

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979771-28619543_10155960723675196_5279505148968574744_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979789-28698550_10155960722970196_5825854476212776158_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979819-28827432_10155960722985196_5229094588479388249_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979838-28828087_10155960722935196_4795777235456097215_o.j pg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1520979858-29177328_10155960723170196_6983099498681968598_n.j pg
:103:


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1521005685-DoanThai_Chinook .jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1521006033-DoanThai_002.jpg

SVSQKQ
05-30-2018, 06:42 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1527662532-1970 Press Photo South Vietnamese Capt Hoang Ham on C123k.jpg

SVSQKQ
12-08-2018, 02:17 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1544235243-vnaf2.jpg

Seventh Air Force retained the mission of its predecessor of the defense of the Hawaiian Islands and, until the closing months of the war, it maintained its headquarters at Hickam Field. Clarence L. Tinker, an Osage and career officer, was named Commander of the Seventh Air Force, and promoted to Major General in January 1942, the first Native American to reach that rank and the highest-ranking one in the Army. He led a force of B-24s during the Battle of Midway, and his plane went down in June 1942. No bodies were recovered.

In Hawaii, the command grew into a key position in the logistical organization of the Pacific war. One of the biggest elements of this organization was the Hawaiian Air Depot at Hickam, which served as an in-transit supply, repair, and modification center for force units scattered all the way to Australia. The Air Depot had to expand its activities, which in peace time included assembly, repair, and reconditioning of aircraft, to handle large numbers of P-39s and P-40s. These were rushed out in crates for assembly, flight-testing, and delivery to forward-deployed combat units.

Seventh Air Force also became the hub of the Pacific aerial network. In addition to Depot functions, it supported the 4-engine all-weather transport used in ferrying troops, supplies, and evacuating wounded from forward areas. These transport planes were under the command of Pacific Division, Air Transport Command. The command also played a major role throughout the Pacific War as a training, staging, and supply-center for air and ground troops.

The command deployed most of its combat units to the Central Pacific, where operations were best summed up by its air and ground views as "Just one damned island after another!"

Seventh Air Force units deployed 2,000 miles southwest to the Gilbert Islands, then 600 miles northwest to the Marshall Islands, 900 miles west to the Caroline Islands, 600 miles northwest to the Mariana Islands, 600 miles north to Iwo Jima, 1,000 miles west to Okinawa, always edging closer towards the center of Japanese power. A map story of the Seventh Air Force would cover 3,000 miles north and south of Midway Atoll to Fiji, and 5,000 miles east and west from Pearl Harbor to the Ryukus.

Vietnam War
Headquarter of Seventh Air Force in Tan Son Nhut Air Base, Saigon, Republic of Vietnam.
Seventh Air Force was revived under the command of Lt. Gen. Joseph H. Moore to serve Pacific Air Forces during the Vietnam War when the growth of forces required a replacement for the 2d Air Division. In this capacity Seventh Air Force was the Air Component Command of Military Assistance Command, Vietnam (MACV).

Upon reactivation on 28 March 1966, Seventh Air Force was designated a combat command at Tan Son Nhut Air Base, overseeing the operations of the ten primary USAF bases in the Republic of Vietnam. From April 1966 until 1973, the command assumed responsibility for most Air Force operations in Vietnam and shared responsibility with the Thirteenth Air Force for operations conducted from Thailand as 7/13 Air Force.

In June 1966, the first US air attacks near Hanoi and Haiphong occurred when 7AF planes bombed nearby oil installations. The following month, US aircraft struck North Vietnamese forces inside the Vietnamese Demilitarized Zone (DMZ).

The Siege of Khe Sanh ("Operation Niagara") involved significant efforts by Seventh Air Force. More than 24,000 tactical and 2700 Boeing B-52 Stratofortress strikes dropped 110,000 tons of ordnance in attacks that averaged over 300 sorties per day. At night, Douglas AC-47 Spooky gunships kept up fire against enemy troops. In August 1968, General George S. Brown began to oversee the Vietnamization of the air war. By 1970, this effort was successful enough that General Brown released the first USAF units to leave Vietnam.

On 29 March 1973, the command transferred to Nakhon Phanom Royal Thai Air Force Base, Thailand, where it accepted dual responsibility as the US Support Activities Group and Seventh Air Force. As a result, 7AF controlled air assets and operations in Thailand. On 30 June 1975, it was inactivated.

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1544399298-7thafbases.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1544399462-Tsn-sign-1967.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1544399482-220px-Seventh_Air_Force_-_Emblem.png

SVSQKQ
01-19-2020, 05:34 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1579411831-vn2.jpg

SVSQKQ
06-03-2020, 03:41 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1591155526-s-l1600.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1591155554-s-l1600 (1).jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1591155568-s-l1600 (2).jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1591155582-s-l1600 (3).jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1591155601-s-l1600 (4).jpg