PDA

View Full Version : Vi màu cờ sắc áodominique
04-29-2015, 04:33 AM
Vì màu cờ sắc áo
Kính thưa tất cả các niên trưởng Không Quân thuộc Hội Ai Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa/mien Trung Ca
Tôi SVSQ Lê Hùng Sơn Số quân 73/606.637 Nhập ngủ tháng 10/72.
Được gắn Alfa tại TTHLKQ/Nha Trang khóa 72E.
Tốt nghiệp T 37 tại Sheppard Airforce Base Texas khóa 75-05.
Đang học giai đoạn hai quân sự tại Nha Trang và chờ bốc thăm ra đơn vị.
Nhưng vì hiện tình đất nước lúc bấy giờ nên chúng tôi bị lãng quên.
Đến đầu năm 2006 tôi được đi mỹ theo diện ODP do người em trai bảo lảnh và được anh em khóa 72E Không Quân đón tiếp,giúp đở và bảo bộc thời gian đầu khó khăn cho cuộc sống lưu vong nơi xứ người.
Mãi đến đầu năm 2014 chúng tôi mới được đón nhận và được mời tham dự đai hội khu trục gọi là A-37 pilots reunion tổ chức vào tháng 11 ở Houston Texas.
Nhưng đến đầu năm 2015 tôi mới tìm đến với gia đình Không Quân đó là Hội Ái Hữu Không Quân VNCH/MienTrung Ca .Tôi những tưởng khi tìm lại được gia đình Không Quân thì sẽ được các niên trưởng mở rộng vòng tay tình thương mến thương và tràn đầy tình huynh đệ chi binh vì bao năm mồ côi nay trở về mái ấm gia đình nên rất cần tình thương.
Nhưng không may cho tôi là tìm về không đúng lúc.
Hy vọng vào kỳ bầu cử vào ngày 17 tháng 5/15 sắp tới quý vị sáng suốt chọn được một Tân Hội Trưởng và cùng nhau đoàn kết bắt tay nhau,tha thứ cho nhau,thương yêu nhau và cùng nhau xây dựng Hội vững mạnh cho em út mới tìm về với gia đình Không Quân được hảnh diện vì Màu cờ sắc áo.
Trân Trọng Kính Chào Quý Niên Trưởng.