PDA

View Full Version : Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cườichimtroi
05-10-2009, 02:23 AM
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Thơ Trần Trung Đạo

:rose::rose::rose:

<udFXxqO8aZs

PS khoá 72G
05-10-2009, 03:30 PM
Bài thơ rất tuyệt, kèm theo cách trình bài không thể nói gì hơn thế đươc... Xin cảm tạ và bái phục vê tấm lòng thương tương đến mẹ :


Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

Thân ái