PDA

View Full Version : Yanni - The Storm ...Trần Hòa
04-22-2015, 05:51 AM
Yanni - The Storm Wonderful Concert ..., Live Show


https://www.youtube.com/watch?v=7Ez-E8sPbU4

Hoanghac
05-16-2015, 08:41 AM
Hổng biết ở... trển ông Vivaldi nghĩ thế nào chứ ở dưới này nghe (this version) đã gì đâu!!!
Cám ơn Mr. Trần Hòa. :cool1:

Trần Hòa
05-18-2015, 06:08 AM
Cám ơn Hoanghac, cái clip này nghe trên máy computer cũng rất hay, nếu có set up với hệ thống speaker đúng tầng số thì càng tới bến nữa...; Music cua Yani la exciting and relaxing (truth of touch !) , xin post thêm 1 bài sau đây cũng rất nỗi tiếng của Yani - ‘In the morning light’, có kèm theo quotes with nature images ....https://www.youtube.com/watch?v=zkCX5xp_Crg