PDA

View Full Version : TÌNH HƯ ẢO của NT Ng xuân Vinh .loibangTQLC
05-04-2009, 04:13 PM
Tình cờ tìm thấy bài thơ của Cựu TLKQVNCH là NT Đ/tá Nguyễn xuân Vinh nói về Tình yêu theo toán học , thấy hay nên muốn chia sẻ với các anh em trong HQPD .
TCB .
Tình Hư Ảo
Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,

Nét diễm kiều trong toạ độ không gian.

Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,

Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.

Bao ước mơ , phải chi là nghịch đảo,

Bóng thời gian, qui chiếu xuống giản đồ .

Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,

Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.

loibangTQLC
05-04-2009, 04:23 PM
Theo sự hiểu biết về Toán học của tôi thì GS Ngyen x Vinh muốn định giải Tình yêu kết quả là Vô Cực có nghĩa là Bao La không có giới hạn như ngày xưa thuở Trung học chúng ta đã học về định đề Euclid : 2 đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau tại Vô Cực vậy . Chí lý thay .
TCB .