PDA

View Full Version : Thơ vui luận bàn về tuổi già .loibangTQLC
04-29-2009, 07:09 PM
Thân gởi đến các bạn một bài thơ vui :
60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ
60 LÀ TUỔI MƠ'I QUA DẬY THÌ.
65 HẾT TUỔI THIẾU NHI
70 LÀ TUỔI MƠ'I ĐI VÀO ĐỜI
75 LÀ TUỔI ĂN CHƠI.
80 LÀ TUỔI YÊU NGƯỜI YÊU HOA.
90 MỚI BẮT ĐẦU GIÀ
ĐÊM ĐÊM VẪN CỨ MẶN MÀ YÊU ĐƯƠNG.
100 CÓ LỆNH DIÊM VƯƠNG.
CƯ' Ở TRÊN ẤY YÊU DƯƠNG THỎA LÒNG.
BAO GIỜ ĐẠN HẾT LÊN NÒNG.
TỪ TỪ NẰM XUỐNG LÀ XONG MÔT ĐỜI.