PDA

View Full Version : Tìm bạn Phi Đoàn Sơn Dương 235Phòng Trực
02-03-2015, 07:42 PM
Võ Đình Thuận, Phi Đoàn Sơn Dương 235, muốn liên lạc với các bạn cùng phi đoàn,
Không biết có anh em nào đang ở xứ Kangaroo với mình không? Địa chỉ liên lạc:
Võ Đình Thuận
......
Guildford NSW 2161 Australia
thephivo@icloud.com
Thân mến ,
Đình Thuận