PDA

View Full Version : Hàn Mặc Tử(1912—1940) - Viết năm 17 tuổiPS khoá 72G
04-25-2009, 01:30 AM
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA

1.- Đọc xuôi 7 chữ:-

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nợ vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn bóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tường

2.-Đọc xuôi 5 chữ đầu:-

Hoa cười nguyệt rọi cửa
Lạ cảnh buồn thêm nợ
Tha thướt liễu in hồ
Hững hờ mai thoảng gió
Xa người nhớ cảnh tình
Vắng bạn ngâm thơ rượu
Qua lại yến ngàn dâu
Hòa đàn sẵn có dế…

3.- Đọc xuôi 5 chữ sau :-

Nguyệt rọi cửa lồng gương
Buồn thêm nợ vấn vương
Liễu in hồ gợn bóng
Mai thoảng gió đưa hương
Nhớ cảnh tình lai láng
Ngâm thơ rượu bẽ bàng
Yến ngàn dâu ủ lá
Sẵn có dế bên tường

4.-Đọc ngược 7 chữ:-

Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Bóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nợ thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa

5.- Đọc ngược 5 chữ đầu:-

Tường bên dế có sẵn
Lá ủ dâu ngàn yến
Bàng bẽ rượu thơ ngâm
Láng lai tình cảnh nhớ
Hương đưa gió thoảng mai
Bóng gợn hồ in liễu
Vương vấn nợ thêm buồn
Gương lồng cửa rọi nguyệt

6.- Đọc ngược 5 chữ sau :-

Dế có sẵn đàn hòa
Dâu ngàn yến lại qua
Rượu thơ ngâm bạn vắng
Tình cảnh nhớ người xa
Gió thoảng mai hờ hững
Hồ in liễu thướt tha
Nợ thêm buồn cảnh lạ
Cửa rọi nguyệt cười hoa

Hàn Mặc Tử(1912—1940)