PDA

View Full Version : Cho tao chửi mầy một tiếng .loibangTQLC
04-24-2009, 09:18 PM
Thơ Trạch GầmCho tao chưởi mầy một tiếngĐụ má, cho tao chưởi mầy một tiếng

Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu

Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng

Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào laoChế độ mầy vài triệu tay cầm súng

Cầm súng làm gì… chẵng lẽ hiếp dân

Tao không tin lính lại hèn đến thế

Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâmMầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngỏ

Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin

“Môi liền răng” à thì ra vậy đó

Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinhÔng Cha mình bốn ngàn năm dựng nước

Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu

Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn

Hà cớ gì.... mầy hèn đến thế saoChuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến

Mầy chết rồi, tao nghĩ chẵng đất chôn

Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi

Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơnĐàn gãy tai trâu.... xem chừng vô ích

Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không