PDA

View Full Version : Tiếng Hát Thái Thanh (trước 1975)saomai
01-13-2015, 07:12 AM
Thái Thanh - Bóng Tình Yêu - Sáng tác : Từ Ly Minh
<iframe src="//player.vimeo.com/video/113468922" width="750" height="421" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/113468922">Thái Thanh - Bóng Tình Yêu</a> from <a href="http://vimeo.com/user19738898">aqpvn</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

saomai
01-13-2015, 07:28 AM
Cung Đàn Xưa - Văn Cao

<iframe src="//player.vimeo.com/video/112887370" width="750" height="421" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/112887370">Thái Thanh - Cung Đàn Xưa</a> from <a href="http://vimeo.com/user19738898">aqpvn</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

saomai
01-13-2015, 07:36 AM
Lá Thư Mùa Xuân - Phạm Đình Chương
<iframe src="//player.vimeo.com/video/110247995" width="750" height="422" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/110247995">Thái Thanh - Lá Thư Mùa Xuân</a> from <a href="http://vimeo.com/user19738898">aqpvn</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

saomai
01-21-2015, 06:06 AM
<iframe src="//player.vimeo.com/video/113577909" width="750" height="421" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/113577909">Thái Thanh - Bên Phím Ngà</a> from <a href="http://vimeo.com/user19738898">aqpvn</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

saomai
01-21-2015, 06:09 AM
<iframe src="//player.vimeo.com/video/113576829" width="750" height="422" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/113576829">Thái Thanh - Biển Sầu</a> from <a href="http://vimeo.com/user19738898">aqpvn</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

saomai
01-21-2015, 06:11 AM
<iframe src="//player.vimeo.com/video/113575956" width="750" height="421" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/113575956">Thái Thanh - Bông Hoa Rừng</a> from <a href="http://vimeo.com/user19738898">aqpvn</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>