PDA

View Full Version : Tiếng Thời GianHoanghac
01-07-2015, 05:47 PM
Tiếng Thời Gian
sáng tác: Lâm Tuyền
ca sĩ: Duy Quang

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Tieng Thoi Gian_1420651732.jpg
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/Tieng_Thoi_Gian_Duy_Quang_1420652702.mp3

Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa trong đêm vắng chuông chùa, buồn ngân.
Mùa đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai trong tê tái, lắng nghe, chuông than.
Thời gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa đêm nay khóc thầm Cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian.
Ngoài kia gió sương mờ. Lìa cây lá giang hồ. Về đâu! Về đâu!
Ngày xuân thoát đi dần, Lòng ta tái tê sầu
Người cười nhưng ta vẫn khóc thầm. Đời chim bạt gió
Kìa ai thoáng mơ hồ Ngừng chân dưới mưa dầm.
Nhìn lầu nguy nga ước mơ thầm.
Bao nhiêu xuân qua, lòng không tình yêu...

Hoanghac
01-21-2015, 01:18 AM
Tiếng Thời Gian
Lê Dung

<iframe width="700" height="394" src="//www.youtube.com/embed/u4kn6iyr60s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hoanghac
12-30-2016, 01:37 PM
Tiếng thời gian
Châu Hà

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1483104747-tiengthoigian.ch.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/mp3_pdf/1483104838-Tiếng Thời Gian - Châu Hà.mp3

Hoanghac
02-09-2017, 02:41 PM
Tiếng thời gian
Thái Thanh

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1486649627-tiengthoigian_tt.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/mp3_pdf/1486649720-TiengThoiGian-ThaiThanh.mp3

Hoanghac
01-19-2019, 10:10 AM
Tiếng thời gian
Paolo Tuấn

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1547891292-Tieng thoi gian - Paolo.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1547892250-Tieng thoi gian - Paolo Tuan.mp3

Hoanghac
02-04-2020, 11:31 PM
Tiếng Thời Gian
Julie

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1580858563-Tiengthoigian_ju.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1580858950-Tieng Thoi Gian - Julie1.mp3