PDA

View Full Version : Vài mẫu chuyện kể của sư cô như thủy .TAM73F
11-10-2014, 12:14 AM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/48YVQmHVxiE?list=PLohtRM7G2UQy1le8EM2mxXkOtxvSJ7I5 O&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>