PDA

View Full Version : Nó & Tết Mậu Thân 1968TH-72G
10-31-2014, 05:01 AM
Hình ảnh những tên khủng bố Việt Cộng quần đùi cầm súng đi theo những tên chỉ điểm đội lốt trí thức như "Giáo sư" Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, "Thượng tọa" Thích Đôn Hậu... để lùng sục bắt bớ dân lành ở thảnh phố Huế đem đi chôn sống.


https://www.youtube.com/watch?v=Adeq6tKaXTM&feature=youtu.be

TH-72G
11-01-2014, 09:15 AM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1414833277.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=kc87UBujdps&feature=youtu.be

TH-72G
11-02-2014, 01:29 AM
https://www.youtube.com/watch?v=pdsIHs7lCQ0

TH-72G
11-03-2014, 06:19 AM
https://www.youtube.com/watch?v=YE15IraJoPM&feature=youtu.be

TH-72G
11-04-2014, 11:01 AM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1415098635.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=yfo7YfmtdZU&feature=youtu.be