PDA

View Full Version : Càn Khôn Thập Linhsaomai
09-24-2014, 06:26 PM
<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/A4ttu71oJ70" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Càn Khôn Thập Linh Part 1

"Le Tai Chi Intégral est composé de 10 postures représentées respectivement par le Ciel, la Grenouille, le Buffle, la Grue, le Dragon, le Phoenix, le Tigre, le Papillon, la Tortue et la Terre.
Cette méthode combine les techniques de Tai Chi, Chi Kung et Yoga pour allier le bien-être physique et mental.

<BR><BR><BR>


<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/MG0vR9jM9ro" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Càn Khôn Thập Linh Part 2


<BR><BR><BR>

<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/Zi5rlAmnZ3Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Càn Khôn Thập Linh Part 3

saomai
09-26-2014, 04:33 PM
*https://www.youtube.com/watch?v=ASlCBnGNKh0 LE CIEL - THẾ CÀN


*https://www.youtube.com/watch?v=AFyKURR_Eck LA GRENOUILLE - THẾ CÓC THUẬN


*https://www.youtube.com/watch?v=0NXTKqPAyOk THẾ CÓC NGHỊCH


*https://www.youtube.com/watch?v=c80DyQcE_tI LE BUFFLE - THẾ TRÂU THUẬN


*https://www.youtube.com/watch?v=xTXPksrRVtw THẾ TRÂU NGHỊCH


*https://www.youtube.com/watch?v=6H9ClLyklKs LA GRUE - THẾ HẠC

*https://www.youtube.com/watch?v=o8PLwnxtBnI LE DRAGON - THẾ RỒNG


*https://www.youtube.com/watch?v=lOSw5kMrl1I LE PHOENIX - THẾ PHƯỢNG


*https://www.youtube.com/watch?v=2OT4QuSfZFc LE TIGRE - THẾ HỔ


*https://www.youtube.com/watch?v=GwY2vHyS-mI LE PAPILLON - THẾ BƯỚM


*https://www.youtube.com/watch?v=qDxk0fe3LCc LA TORTUE - THẾ RÙA


*https://www.youtube.com/watch?v=-woMKMTLzJg LA TERRE - THẾ KHÔN


Xin Left Click vào các Links trên để xem

KiwiTeTua
09-29-2014, 05:00 AM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1411966623.jpg


Tẩu hoả nhập ma....

Hổm rày saomai thấy ể mình
Hỏng lẽ ngồi không, lại mần thinh?
Nhào dzô Utube tìm bài võ
Tài Chi với Càn Khôn Thập Linh

saomai....

Từ nay hông ăn "bớp phê" nữa
Một tuần tập chưởng sáu, bảy bữa
Ra đường, ai ghẹo, uýnh te tua
Heo quay, xá xíu, cũng xin chừa

Thấy ngộ, tui nhào dzô tập thử
Hít bụng, co chưn, coi thiệt dữ
Tẩu hoả nhập ma, miệng cứng ngắc
Tay cong, miệng há, như sư tử......

Muốn tập mấy bài Tai Chi này phải bỏ ăn buffet, heo quay, xá xíu,.... Người phàm phu như Phai Bợt, hieunguyen11,... dzô tập 1 bài là thẳng cẳng, le lưởi, tẩu hoả nhập ma ngay.... :icon_banana:
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1411674621.gif