PDA

View Full Version : Người Về Bỗng NhớLong Van
04-13-2009, 12:49 AM
<center> Người Về Bỗng Nhớ


Lê Uyên trình bày


<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://hoiquanphidung.com/pics/chieuta.gif');width:500px;height:400px">
<tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=120 direction=up height ="180" ><dl><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=2>
<br />
<br > <br ><br >
Người Về Bỗng Nhớ

Tiếng hát Lê UyênMùa xuân yêu em đồi núi thênh thang

Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng

Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân

Chờ đến thu sang rồi hãy tàn

Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh

Người ngồi trên bến nhớ mênh mông
:40::40::40:

Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu

Chợt thấy em qua rợp bóng cờ

Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca

Chờ nắng lên thưa rồi hãy về

Bàn chân đi xa người về bỗng nhớ

Từng đêm nghe gió ru ơ hờ
<br/><br><br >

</td></tr></table>

<embed style="filter:Grey(); WIDTH:460px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/hoiquanphidung/nhac/Nguoivebongnho_LeUyen.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>

Xin cám ơn anh Caonguyen đã tặng software và gợi ý để thực hiện test nầy
</center>