PDA

View Full Version : PHIM : '' Hoàng Sa - Việt Nam - nỗi đau mất mát '' - Tiếng ViệtTAM73F
08-11-2014, 08:26 PM
Bộ phim "Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi đau mất mát" bị cấm tại TPHCM .

https://www.youtube.com/watch?v=yEoAgT7lMMI


<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/yEoAgT7lMMI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Đảng CSVN hèn với giặc ,ác với Dân !

<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/v2TV4zghWWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>