PDA

View Full Version : Chúc mừng Chimtrơì ... gắn Alpha ....chopper1
01-13-2008, 08:11 PM
Chúc mừng Chimtroi ... over 39 posts "bổ ít" cho diển đàn ... và được thăng chức SVSQ !!! :sax: :icon_guitarist: ...

Thuyduong
01-13-2008, 11:23 PM
:rose::rose:Cũng xin chúc mừng Cán Bộ Chopper1 đã đạt đến con số 100 posts và đạt cấp bật cao nhất trong Hội Quán :cool1::cool1: Vào Quán Cô Thương rửa cánh nhé....