PDA

View Full Version : Ta Yêu Em Lầm Lỗloidieu04
04-07-2009, 05:35 AM
<div style="width:300px;"><object width="300" height="110"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/HGS5_y50Z4/aus=false/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/HGS5_y50Z4/aus=false/" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0" /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"><input type="text" name="EmbedSearchBox" /><input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /><div style="padding-top:3px;"><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&ek=HGS5_y50Z4" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&ek=HGS5_y50Z4" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&ek=HGS5_y50Z4" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&ek=HGS5_y50Z4" rel="nofollow" ><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/HGS5_y50Z4/" border="0" /></a></div></form></div></div><br/><a href="http://www.imeem.com/people/8J-MD4D/music/eO_q5xk_/ta-yeu-em-lam-lo/">ta yeu em lam lo - </a>

loibangTQLC
04-07-2009, 06:32 PM
Lôi Điểu04 ơi ! Mày mà post bài này dưới cái" tên Ta yêu em lầm lỗ " là có rất nhiều anh em chúng ta phải kiểm soát kỹ lưỡng trước khi tiến chiếm mục tiêu lắm đó nhe ( vì 2 target quá gần nhau dễ bắn rocket lộn lắm đó ) ngày còn bay gunship gặp trường hơp này sẽ là tao khó xử quá haha.ha...
Trên mục tiêu :
- " Gun 1 đây 2 , anh cho tôi biết phải bắn muc tiêu nào vì nó gần quá , over ? "
- " Gun 2 đây 1 , go ahead bắn cái nào cũng được vì trước sau gì địch cũng chết cả "
- " 2 nghe 1 5 trên 5 tôi vào cận tiến đây " ........ĐÙNG . ĐÙNG ....
- " Gun 2 đây 1 , bạn bắn khá lắm ... Hết đạn rồi hả ? Break theo tôi về load thêm đạn OK "
- " Gun 1 đây 2 , nghe rõ , tôi theo anh đằng sau "
Đó là một cách l/l giữa Lead Gun và wingman , để kết luận " lỗ " nào cũng chết cả . Chúc một ngày vui nhé Loidieu04 , bạn ta .