PDA

View Full Version : Rắn đầu biếng học - Lê Quý Đônbuingocthang1965
01-06-2013, 04:49 PM
Rắn đầu biếng học - Lê Quý Đôn

Chẳng phải Liu Điu vẫn giống nhà,
Rắn đầu biếng học, chẳng lẽ không tha!
Thẹn Đèn, Hổ Lửa đau lòng mẹ,
Nay thét Mai Gầm rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen phường lếu láo,
Lằn lưng cam chịu vết năm, ba.
Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học.
Kẻo Hổ Mang danh tiếng thế gia.