PDA

View Full Version : Tan Le: Câu chuyện nhập cư của tôi .TAM73F
05-29-2014, 01:27 PM
Tan Le, người từng nổi tiếng với thiết bị đọc sóng não trong bài TED Talks trước đây, nay cô chia sẻ về câu chuyện nhập cư của mình: một chuyến hành trình đầy khó khăn, những nỗ lực phi thường và vô cùng cảm động.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/mOVzQybSsCk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


TAM73F sưu-tầm