PDA

View Full Version : Tìm hiểu college football NCAA 2014NHATRANG1970
05-22-2014, 06:07 AM
Ngoài 32 teams Pro football có odd cùng over and under cho mỗi game.
Bạn có biết bao nhiêu teams trong colleges football. Teams nào được Las vegas cho odd ?????
vui lòng xin cho biết . vui lòng llac về Địa chỉ email : Westlaketwo@yahoo.com.
Để cùng nhau chia xẻ trong mùa 2014 tuy rằng quá sớm.
Chào thân ái .. Các A-Zành.... ngoài 60.