PDA

View Full Version : Cảm ơn anh người lính QLVNCH .Yankee-Caribou
05-16-2014, 09:47 AM
Một số những scale models do YC ráp trong nhiều năm .


http://www.youtube.com/watch?v=GOkM7j2k9Kk