PDA

View Full Version : Địch và ta - Sưu tầm online ...ThDaiHan
04-01-2009, 07:05 PM
Địch và ta

Vợ là địch, bồ là ta,
Đi đám cưới, đám ma... thì ta đi với địch,
Đi du lịch, tham quan... thì ta đi với ta.
Chiến sự xảy ra, ta về với địch.
Nằm trong lòng địch, ta nhớ về ta. :icon_smiless: