PDA

View Full Version : Phân Ưu cùng Gia Đình AC PHẠM VĂN MINH 73C _ 74-34 Fort RuckerPhiLan
04-23-2014, 11:36 AM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1398251990.jpg

Nhận được tin buồn: Cụ PHẠM VĂN DẦN, thân phụ của AC PHẠM VĂN MINH 73C _ 74-34 Fort Rucker

Từ trần: ngày 21/04/2014 (22/03/Giáp Ngọ) hưởng thọ 85t

An táng: ngày 25/04/2014 (26/03/Giáp Ngọ) tại Nghĩa trang Thuận An, Bình Dương

Nay thông báo tin buồn này cùng anh em SVSQKQ LK 72-73 và thành kính phân ưu cùng gia đình AC PHẠM VĂN MINH 73C _ 74-34 Fort Rucker. Cầu chúc Cụ Ông vãng sanh nơi miền cực lạc.

AC NGUYỄN PHI LÂN 73H _ 75-08 Fort Rucker
via AC THÁI TÂM NGỌC 73A