PDA

View Full Version : Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em ?ttmd
04-01-2009, 04:15 AM
<!http://fwt.txdnl.com/6-40/h/o/hoiquanphidung/ttmd/MuaSaiGonConBuonKhongEm_a.JPG>


http://i42.tinypic.com/1z374o4.gif

http://www.freewebtown.com/hoiquanphidung/ttmd/Mua_Saigon_Con_Buon_Khong_Em_A.wmaMưa Sài Gòn, còn buồn không em ?
Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm
Nhớ con đường ngập nước mưa đêm
Từng quầy hoa ghế đá công viên

Nắng Sài Gòn có nóng không em ?
Hai hàng cây bóng ngã bên thềm
Nắng ban mai xanh mầu mắt biết
Gióban chiều làm tóc em bay

Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn
Bờ đại dương em chờ ngóng
Ta ra đi để mất lối quay về
Rối trời mưa ai đón đưa em ?

Mưa bên nầy buồn lắm em ơi
Riêng mình ta lê bước trên đời
Giãi Ngân Hà ngăn cách đôi nơi
Từng giọt mưa như nước mắt rơi

Nắng bên nầy buồn lắm em ơi
Mộtmình ta lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Quê Hương ?

Mưa Sài Gòn, còn buồn không em ?
Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm
Nhớ con đường ngập nước mưa đêm
Từng quầy hoa ghế đá công viên

Nắng Sài Gòn có nóng không em ?
Hai hàng cây bóng ngã bên thềm
Nắng ban mai xanh mầu mắt biết
Gió ban chiều làm tóc em bay

Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn
Bờ đại dương em chờ ngóng
Ta ra đi để mất lối quay về
Rối trời mưa ai đón đưa em ?


Mưa bên nầy buồn lắm em ơi
Riêng mình ta lê bước trên đời
Giãi Ngân Hà ngăn cách đôi nơi
Từng giọt mưa như nước mắt rơi

Nắng bên nầy buồn lắm em ơi
Một mình ta lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Quê Hương ?

Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Quê Hương ?

Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Quê... Hương... ?

caonguyen
04-01-2009, 07:43 AM
Xin lỗi cho tui Resize hình lại một chút cho dễ coi.


http://i42.tinypic.com/1z374o4.gif