PDA

View Full Version : Ca một bài ca với hai giọng : Quang BìnhTAM73F
04-07-2014, 11:21 AM
Tài năng mới !

Quá hay và hiếm người có giọng ca như vậy !

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/F8romICCQoA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F sưu-tầm