PDA

View Full Version : Trực thăng cứu Toán Biệt Kích vùng Tam Biên / English SubtitlesTAM73F
04-04-2014, 11:30 PM
Tạ Ơn các Anh Phi Đòan 219 trong những phi vụ hiễm nguy cứu Tóan Nha Kỹ Thuật chỉ cần 30 phút người xem sẽ thấy hết một đọan dài của lịch sử, sự nguy hiễm rình rập trong cuộc chiến, và tình người còn sót…

“Nhớ thuở thanh xuân, Ôi một thời ngang dọc,
Nay tuổi về chiều, Ôn lại chiến công xưa”

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/i93mW_QC9FY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F sưu-tầm