PDA

View Full Version : Tài Liệu Quý Giá Về Máy Bay Mất Trong Cuộc Chiến Việt Nam



TAM73F
03-23-2014, 10:12 PM
TAM73F sưu-tầm

http://vietnamwar-database.blogspot.com/2010/11/aircraft-losses-during-vietnam-war.html

Mời Xem